Logo Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Larix im. Henryka Ruszczyca

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Larix"
im. Henryka Ruszczyca
Organizacja Pożytku Publicznego KRS 0000163353

   
   

Larix  

   

Dla bibliotek  

   

Już niebawem 150 nowych książek mówionych

Szanowni Państwo, Drodzy Bibliotekarze

Z wielką przyjemnością informujemy, iż pod koniec września oddamy do rąk czytelników niepełnosprawnych za pośrednictwem współpracujących ze Stowarzyszeniem „Larix” Bibliotek, kolejną partię nowych książek mówionych. Planujemy przekazać w Państwa ręce 150 nowych książek w interpretacji znanych i lubianych głosów o bardzo różnej tematyce.

Jak co roku, biblioteki współpracujące ze stowarzyszeniem zostaną powiadomione o przekazaniu książek osobnym mailem, do którego zostanie dołączone zawiadomienie i protokół odbioru książek, który należy podpisać i odesłać na adres stowarzyszenia pocztą tradycyjną lub elektroniczną.

Mamy nadzieję, że nowe książki będą źródłem ciekawych informacji, dostarczą wielu wzruszeń, a także rozbawią Państwa do łez.

Przekazywane książki są współfinansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i zostały nagrane w ramach projektu „Zasłuchani w literaturze”, realizowanego zgodnie z umową nr ZZO/000846/07/D zmienionej Aneksem nr 1 z dnia 02.06.2023 r.

 logo PFRON

Zakończenie naboru wniosków w projekcie "Wypożyczalnia Czytaków - Edycja 2022"

Szanowni Państwo, Drodzy Bibliotekarze 

Uprzejmie informujemy, iż zakończyliśmy nabór wniosków i podpisaliśmy już wszystkie umowy w ramach projektu "Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób z dysfunkcją wzroku – Edycja 2022”. Wszystkim Bibliotekom pragniemy podziękować za zainteresowanie ww. projektem i przystąpienie do współpracy z naszym stowarzyszeniem. Wierzymy, że wspólnie podjęte działania przyniosą oczekiwane i wymierne efekty, a Czytaki i cyfrowe książki mówione będą cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród Państwa Czytelników. Życzymy Państwu wytrwałości i satysfakcji z wykonywanej pracy oraz liczymy na dobrą i owocną długofalową współpracę.

Informacja o wyniku postępowania ofertowego 2/2022

13.04.2022 r

W związku z realizacją projektu „Nagranie i nieodpłatne rozpowszechnienie cyfrowych książek mówionych dla osób z dysfunkcją wzroku” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2022/2023, Stowarzyszenie „Larix” informuje o wyniku postępowania ofertowego nr 2/2022 na wynajem studia nagrań wraz z lektorami i akustykami z koniecznością udostępnienia klucza zabezpieczającego pliki audio do formatu Czytaka.

W wyniku upublicznienia zapytania ofertowego na stronie internetowej Stowarzyszenia pod adresem

https://www.stowarzyszenielarix.pl

oraz wysłania do potencjalnego wykonawcy będącego jedynym dysponentem klucza zabezpieczającego pliki audio do formatu Czytaka, złożona została jedna oferta od oferenta:

Spółdzielnia NPN, ul. Romera 10 lok B5, 02-784 Warszawa.

Ponieważ w wyniku weryfikacji złożonych dokumentów, Zamawiający uznał ofertę za spełniającą wszystkie kryteria określone w zapytaniu ofertowym, niniejszym z powyższym wykonawcą zawrze stosowną umowę.

Zapytanie ofertowe nr 2/2022

W związku z realizacją projektu „Nagranie i nieodpłatne rozpowszechnienie cyfrowych książek mówionych dla osób z dysfunkcją wzroku”, zapraszamy wykonawców do składania ofert w dniach 30.03.2022 - 12.04.2022 r.

Szczegóły zamówienia znajdują się w zapytaniu ofertowym i wzorze umowy.

Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 1/2022

W związku z realizacją projektu „Zasłuchani w literaturze”, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w latach 2022-2025, Stowarzyszenie „Larix” informuje o wyniku postępowania ofertowego nr 1/2022 na wynajem studia nagrań wraz z lektorami i akustykami z koniecznością udostępnienia klucza zabezpieczającego pliki audio do formatu Czytaka.

W wyniku upublicznienia zapytania ofertowego na stronie internetowej Stowarzyszenia pod adresem

https://www.stowarzyszenielarix.pl

oraz wysłania do potencjalnego wykonawcy będącego jedynym dysponentem klucza zabezpieczającego pliki audio do formatu Czytaka, złożona została jedna oferta od oferenta:

Spółdzielnia NPN, ul. Romera 10 lok B5, 02-784 Warszawa.

Ponieważ w wyniku weryfikacji złożonych dokumentów, Zamawiający uznał ofertę za spełniającą wszystkie kryteria określone w zapytaniu ofertowym, niniejszym z powyższym wykonawcą zawrze stosowną umowę.

   

Wspierają nas  

Logo PFRON

Logo MKiDN
Logo NCK
Logo Mazowsze
Logo Muzeum Historii Polski
   

© Copyright by Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Larix" im. Henryka Ruszczyca